Thiết kế

 

Địa điểm: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Qui mô:    9 tầng Diện tích sàn 11.200 m2
Chủ đầu tư: Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Đơn vị kiến trúc: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng VTL

 

Quay lại