Thiết kế

Địa điểm: Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê,  Tp. Đà Nẵng.
Qui mô:    1 tầng hầm, 4 tầng lầu - Diện tích sàn: 18.070 m2
Chủ đầu tư: Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ VDA Đà Nẵng
Đơn vị kiến trúc: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng VTL

 

Quay lại