Thiết kế

 

Tên dự án: Trung tâm dữ liệu ngân hang Indovina Bank
Địa điểm: 22 đường Độc Lâp, KCN Sóng Thần, Bình Dương
Hạng mục: Thi công và lắp đặt hệ thống M&E

 

Quay lại