Thiết kế

Địa điểm:    Thôn Trường Đa, xã Thủy Triều, Tp.Huế

Qui mô:    Tổng diện tích 6.8 ha
Chủ đầu tư:     Công ty TNHH Khánh Đạt
Đơn vị kiến trúc:     Công ty TNHH Xây dựng – Kiến trúc Miền Nam ACSA Văn phòng kiến trúc sư Hồ Viết Vinh

 

Quay lại