Thiết kế

 

Địa điểm:    28 Bà Triệu, Thành phố Huế
Qui mô:    11 tầng    với Diện tích sàn 4.800m2
Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Khánh Đạt
Đơn vị kiến trúc: Công ty TNHH Xây dựng – Kiến trúc Miền Nam ACSA Văn phòng kiến trúc sư Hồ Viết Vinh

 

Quay lại