Thi công

 

Tên dự án: Văn phòng làm việc công ty Lasata
Địa điểm: 43 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM
Hạng mục: Cải tạo và lắp đặt hệ thống M&E

 

Quay lại