Thi công

 

Tên dự án: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Địa điểm: Phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hạng mục: Thi công và lắp đặt hệ thống ĐHKK và điện nhẹ

Quay lại