Hệ thống

 

Hệ thống của chúng tôi là những nguồn lực chúng tôi sử dụng để cung cấp những dịch vụ, giải pháp tốt nhất đến quý khách hàng.

Chúng tôi luôn duy trì một hệ thống mạng máy tính tích hợp với cấu hình cao để hỗ trợ cho công việc thiết kế và giúp lưu trữ trên 90% hệ thống tài liệu và các hồ sơ biên bản trên server.

Hơn nữa, Chúng tôi sử dụng và đầu tư vào những phần mềm hiệu quả để trợ giúp cho các kỹ sư chúng tôi tính toán mang lại những kết quả tốt nhất cho các phương án thiết kế.